Nieuwe aanpak conciërges

Begin september startten bij Woonhaven 6 nieuwe conciërges. Daarmee zijn er vandaag 9 conciërges binnen Woonhaven die alles doen wat de klassieke conciërge deed, alleen wonen ze niet in hun gebouwen.
 
Al een paar jaar experimenteren we met de invulling van het concept conciërge. De eerste conciërges die een paar jaar geleden startten, zijn vandaag omgeschoold tot projectmedewerkers leefbaarheid. Zij focussen op het verbeteren van de leefbaarheid in onze gebouwen, samen met onze huurders. 
In 2015 zijn 3 medewerkers gestart die meer aansluiten bij het klassieke profiel van een conciërge. Ze poetsen de gemeenschappelijke delen, maar doen ook kleine technische reparaties in die delen. 
Daarnaast zijn ze ook een extra aanspreekpunt voor de bewoners en hebben ze een doorverwijsfunctie. Het is niet de bedoeling dat ze technische problemen in woningen of samenlevingsproblemen oplossen, daarvoor zijn andere collega’s bij Woonhaven. 
Een belangrijk verschil met de klassieke conciërge is dat deze drie mannen niet in de gebouwen wonen. Uit het project met de eerste conciërges constateerden we dat huurders hen continu contacteerden ook al waren ze niet aan het werk of met vakantie. Dat was niet leuk werken & wonen voor de conciërges. 
 
Het traject met die drie conciërges is positief geëvalueerd en daarom besliste het directiecomité om het traject uit te breiden. Begin september zijn dan ook zes extra conciërges gestart, verspreid over verschillende wijken.
De meesten werkten het voorbije jaar al met een speciaal contract bij ons Net.Werk-team, nu werken ze echt voor Woonhaven.
 
De komende jaren komen er nog conciërges in andere wijken van Woonhaven. Waar en wanneer, dat hoor je later nog! 

De huidige conciërges zijn actief in:

  • wijk Europark (Linkeroever)
  • Gandhiwijk
  • Silvertopwijk
  • wijk Vinkenvelden (Hoboken) 
  • Geelhandplaats (Antwerpen Noord)