1. Staat van het goed

1.1 Plaatsbeschrijving en sleutels
Voordat je verhuist, doen we in jouw aanwezigheid een plaatsbeschrijving. Dat betekent dat we samen de woning controleren. Tijdens de plaatsbeschrijving bij aanvang huurcontract krijg je de sleutels. Het tijdstip van de plaatsbeschrijving spreken we samen af. Je krijgt van deze afspraak een bevestiging op papier.
 
Kan je niet aanwezig zijn op de afgesproken datum? Contacteer ons dan om je afspraak te veranderen.
 
Jij als huurder en Woonhaven betalen elk de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving. Ben je niet aanwezig tijdens de plaatsbeschrijving? Dan betaal je toch voor de kosten van de verplaatsing en maken we een nieuwe afspraak.
 
Als je bij een tweede afspraak ook niet aanwezig bent en we je de sleutels dan niet kunnen geven, verbreek je het huurcontract. Dan moet je één maand huurgeld betalen en we kunnen je schrappen uit het inschrijvingsregister.
 
Weet je vooraf dat je niet aanwezig kan zijn? Dan kan je vooraf tekenen voor akkoord met de vaststellingen van Woonhaven. Zo ben je ook in orde.
 
1.2 Water/gas/elektriciteit
 
Tijdens de plaatsbeschrijving noteren we de meterstanden van elektriciteit en/of gas. Als Woonhaven het EAN-nummer kent, noteren we dit erbij. Dat doen we op het document van de plaatsbeschrijving en op het meterovernameformulier. Dat formulier is een document dat alle energieleveranciers accepteren voor het begin of
einde van een leveringscontract. Jij en Woonhaven ondertekenen de 2 documenten (meterovernameformulier en plaatsbeschrijving). Je krijgt hiervan een kopie. Om de watermeter over te nemen, vul je samen met Woonhaven de meterstanden in op het overnamedocument. Dit stuurt Woonhaven naar Water-link.
 
Nadat je het huurcontract hebt ondertekend, moet je zelf binnen de 7 dagen de energieleverancier van jouw keuze contacteren. Je informeert hem over jouw adreswijziging en bezorgt hem het meterovernameformulier.
 
Zijn de meters afgesloten? Dan betaal je voor het heropenen. Maar als je het betalingsbewijs aan Woonhaven geeft, betalen we jou die kosten terug.
 
Opgelet! Als je een openstaande meter niet op tijd overneemt, wordt die ook afgesloten. Dan betalen we de kosten voor het heropenen niet terug.
 
Budgetmeter
Staat er een budgetmeter in je woning ? Dan moet je deze deactiveren.
 • Eandis doet dit na het opmaken van een nieuw contract. Je krijgt een deactivatiekaart. Zie www.eandis.be
 • Infrax sluit de budgetmeter automatisch af, na het opmaken van een nieuw contract.
Extra info vind je op www.eandis.be of www.infrax.be.
 
Meer concrete info over de meters in jouw gebouw vind je in de gebouwfiches.
 
1.3 Afspraken rond verhuizing
 
Je mag verhuizen tussen 7 en 22 uur. Als er geen speciale verhuislift is, moet je een ladderlift gebruiken. Verhuizen met de liften in het gebouw zelf mag alleen voor kleine goederen. ‘Kleine goederen’ zijn spullen of dozen die 1 persoon zonder hulpmiddel kan optillen en dragen. Voor alle andere goederen moet je verplicht de
ladderlift gebruiken.
 
Je mag de lift niet blokkeren tijdens het verhuizen. Je moet goederen direct uitladen en de lift opnieuw vrij maken voor andere bewoners. Respecteer altijd het maximale gewicht voor de lift.
 
Op de binnenkoeren mag je alleen ladderliften zetten. Vrachtwagens zijn verboden op de binnenkoeren.
 
Bescherm tijdens de verhuis de ramen tegen schade. Gebruik hiervoor beschermdekens.
 
Belangrijk!
Contacteer voordat je verhuist de dienst huuradministratie (03 212 25 00). Misschien is er in jouw gebouw een ander verhuissysteem. Als dat zo is, krijg je van de dienst huuradministratie specifieke instructies.
Schade aan het gebouw door jouw verhuis moet je altijd melden aan Woonhaven. Als er kosten zijn, zal je moeten betalen.
 
1.4 Inrichting en wijzigingen aan de woning
 
Je mag zelf geen wijzigingen aan de woning doen. We maken soms een uitzondering voor verbeteringswerken als de reden voldoende gegrond is. Verbeteringswerken zijn bijvoorbeeld nieuwe vloerbekleding leggen of een dampkap plaatsen.
 
Wil je verbeteringswerken doen? Dan moet je altijd eerst op papier toestemming vragen.
 
Hieronder vind je jouw verplichtingen als je verbeteringswerken doet aan de woning:
 • De bepleistering moet vlak en egaal blijven.
 • Je gebruikt alleen verf op waterbasis in lichte, neutrale kleuren.
 • Het plafond mag je alleen wit schilderen.
 • Je gebruikt geen behangpapier.
 • Je mag geen appartementsdeuren, binnendeuren, keukenkasten en trappen bekleden, behangen of schilderen. Je klopt geen nagels in de kasten en je boort geen gaten in deuren of kasten.
 • Vloerbekleding moet je op elk moment kunnen weghalen. Je mag ze dus niet vastlijmen of met nagels vastmaken.
 • Deurstijlen afzagen mag niet. Een deur inkorten om vloerbekleding te plaatsen is verboden.
Als je bij het einde van je huurcontract opnieuw verhuist, neemt Woonhaven de wijzigingen over. Je krijgt hier geen vergoeding voor.
 
Werk je aan je woning? Dan is dat onder deze voorwaarden:
 • Woonhaven is niet verantwoordelijk als er een ongeval gebeurt tijdens de werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen die meehelpen.
 • Beschadig je tijdens de werken het gebouw of delen van het gebouw van Woonhaven? Dan ben jij verantwoordelijk. Jij betaalt de kosten hiervan.
 • Informeer jouw verzekeraar als je grotere en blijvende werken aan de woning gaat doen. Bijvoorbeeld: Een gesloten keuken veranderen in een open keuken, een zolder ombouwen naar een slaapkamer … Denk er in zulke situaties aan ook zeker de toestemming van Woonhaven te vragen!
 • Je mag nooit aanpassingen doen aan elektrische, water- of gasleidingen of aan telefoon- of kabeldistributie. Voor de veiligheid van jouw medehuurders en jijzelf moet je eerst toestemming aan Woonhaven vragen. Woonhaven of een erkend technicus zullen dit dan doen.
Je mag nooit iets veranderen aan de structuur of kleur van de buitenkant van het gebouw. Anders is het niet meer hetzelfde als de omgeving.