2. Huurprijs -en lasten

2.1 Betaling huurprijs
 
Je moet de huur altijd betalen voor de 10de van elke maand. Je schrijft het bedrag over op het rekeningnummer dat je gekregen hebt.
 
Zet altijd de gestructureerde mededeling bij de betaling van de huur. Dat is de cijfercombinatie onderaan.
 
Het betalen van huur is een basisverplichting als huurder. Reageer je niet op onze vragen om te betalen, dan verhogen we je achterstallige huur met 10%. Als je je huur tijdelijk niet kan betalen, kunnen we een afbetalingsplan voor jou opmaken. Het blijvend niet betalen van huur leidt tot de beëindiging van je huurcontract. Meer info hierover vind je in het deel 'Sancties'. 
 
2.2 Betaling vergoeding huurlasten en collectieve centrale verwarming
 
In de meeste gebouwen betalen de huurders elke maand een voorschot. Dat is voor de huurlasten en de collectieve centrale verwarming. Als je dit moet doen, krijg je elk jaar een afrekening van Woonhaven.
 
In de afrekening staat of je nog extra moet betalen of geld terugkrijgt. Als je nog schulden hebt bij Woonhaven, houden we die af van je tegoeden als dat juridisch mogelijk is.