3. Plaatsbeschrijving & sleutels

Als je de woning verlaat, maken we in jouw aanwezigheid een plaatsbeschrijving op. Dat betekent dat we samen de woning controleren. Tijdens de plaatsbeschrijving bij einde huurcontract geef je ons de sleutels terug. Het tijdstip van de plaatsbeschrijving spreken we samen af. Je krijgt van deze afspraak een bevestiging op papier.
 
Als je niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum, moet je ons binnen de twee werkdagen contacteren. De nieuwe afspraak bevestigen we opnieuw per brief. Contacteer je ons niet? Dan wordt geacht dat de vaststellingen op tegenspraak zijn gedaan.Dat betekent dat je automatisch akkoord bent met de vaststelling die Woonhaven doet.
 
Op het moment van de plaatsbeschrijving moet de woning volledig leeg en proper zijn. Je mag geen spullen achterlaten in de woning en je moet behangpapier verwijderen.
 
Doe je dit niet, dan betaal je hiervoor via de afrekening van je huurwaarborg.
 
Wat doe je met de vloerbekleding?
  • Vloerbekleding moet je laten liggen als Woonhaven ze zelf heeft geplaatst (vanaf augustus 2014). Is er schade? Dan zal je daarvoor moeten betalen.
  • Heb je het appartement vóór augustus 2014 gehuurd, dan mag je de originele vloerbekleding (novilon) laten liggen als ze nog in goede staat is. (Bij twijfel: contacteer de dienst plaatsbeschrijvingen, 03 212 26 30) Tapijt moet je altijd verwijderen.
Verhuis je zonder de sleutels af te geven aan Woonhaven, dan blijf je verantwoordelijk voor de schade die we constateren.
Je krijgt een aangetekende brief met een nieuwe datum en uur. Zolang je de sleutels hebt, bezet je de woning. Je moet dan ook een vergoeding betalen.
 
Ben je niet aanwezig tijdens de plaatsbeschrijving?
Je betaalt voor de kosten van de verplaatsing en een bezettingsvergoeding.
 
Tijdens de plaatsbeschrijving noteert Woonhaven samen met jou (of de gevolmachtigde) de meterstanden van elektriciteit en/of gas. Als Woonhaven het EAN-nummer kent, noteren we dit ook. We noteren dit zowel op de plaatsbeschrijving als op het meterovernameformulier.
 
Meterovernameformulier
Dit is een document dat alle energieleveranciers accepteren voor het begin of einde van een leveringscontract.
 
De huurder en Woonhaven ondertekenen beide documenten (meterovername-formulier en plaatsbeschrijving). Je krijgt een kopie van het meterovernameformulier. En als je dat vraagt, sturen wij je ook een kopie van de plaatsbeschrijving.
 
Je geeft dezelfde meterstanden door aan jouw energieleverancier. Zo kan deze de eindfactuur maken.
 
Je mag nooit zelf meters van gas, elektriciteit en/of water laten afsluiten. Doe je dat wel, dan betaal je alle kosten om de meters te heropenen. Deze kosten betaal je via de afrekening.
 
Voor overname van de watermeterstand vullen jij en Woonhaven samen het overnamedocument met de meterstanden in. Woonhaven stuurt dat naar WaterLink.
 
Wat doe je als er een budgetmeter voor gas of elektriciteit staat in jouw woning?
Staat er een budgetmeter in jouw woning? Dan moet je deze deactiveren.
  • Je krijgt van Eandis (= elektriciteit) een kaart om de budgetmeter te deactiveren.
  • Infrax (= gas) sluit de budgetmeter automatisch af.
Extra informatie hierover vind je op de websites www.eandis.be of www.infrax.be.
 
Als er een CHM-systeem (Collective Heating Management – check je gebouwenreglement) in jouw gebouw is, krijg je van Woonhaven een document. Dat moet je ondertekenen. Woonhaven stuurt dit document naar de energieleverancier. Je informeert zelf je gasleverancier dat er op jouw nieuwe adres geen gasmeter aanwezig is.
 
Contactgegevens:
  • Wil je een kopie van de plaatsbeschrijving?
  • Ga je verhuizen? Check de regels in jouw gebouw.
  • Schade tijdens de verhuis? Dat moet je melden.
  • Wil je vloerbekleding of andere dingen achterlaten in je woning?
  • Heb je vragen over de berekening van je eindafrekening?
Contacteer de dienst plaatsbeschrijvingen (03 212 26 30) of check de website.