4. Verzekering & contracten

4.1 Brandverzekering en glasbraak
 
Verplichte inboedelverzekering, Verplichte BA verzekering, Facultatieve verzekering tegen diefstal en vandalisme:
 
 Verplicht (MOET)Niet verplicht (MAG)
Inboedelverzekeringx 
BA Verzekering (familiale polis)x 
Diefstal en vandalisme x
 
Inboedelverzekering
Je moet voor de hele duur van het huurcontract een inboedelverzekering afsluiten. Deze verzekering verzekert jouw meubels en toestellen (inboedel) tegen brand- en waterschade. Onroerende verfraaiingen (schilderwerken, behangpapier,…) zijn ook door deze verzekering beschermd. Sluit jouw verzekering af bij een erkend verzekeringskantoor.
 
Je moet je inboedel verzekeren tegen:
  • Brand, ontploffing, blikseminslag, electriciteitsrisico, rook of roet
  • Waterschade
  • Storm, hagel en sneeuw- en ijsdruk
  • Natuurrampen
Woonhaven is zelf verzekerd tegen brand aan het gebouw zelf. Als er schade is aan het gebouw betaalt onze verzekering dit terug. Je moet je dus niet zelf verzekeren voor schade aan het gebouw.
 
Woonhaven nam deze verzekering met de clausule ‘afstand van verhaal’. Dat betekent dat de verzekeraar niet aan de veroorzaker (= de verantwoordelijke) van de schade mag vragen om een vergoeding te betalen. Deze clausule telt alleen voor het gebouw, niet voor schade aan de inboedel. Die moet je zelf verzekeren, zoals we hierboven uitlegden.
 
Via je huurlasten betaal je een stukje terug aan Woonhaven voor deze clausule ‘afstand van verhaal’.
 
B.A. Verzekering (Familiale polis)
Als het brandt in jouw woning of er is waterschade, kan het zijn dat je buren hierdoor ook schade hebben. De buur mag dan aan jou vragen om de schade aan zijn inboedel terug te betalen. Je moet je hiervoor verzekeren via de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.). Via deze verzekeringspolis ben je beschermd als jouw
buur schade heeft aan zijn inboedel. Jouw verzekering zal dit dan betalen.
 
Je moet altijd een afschrift van jouw polis en het bewijs van jouw premiebetaling aan Woonhaven bezorgen, als we dit vragen.
 
Als je schade door brand of iets anders opmerkt, heb je als huurder een schademeldingsplicht. Dit betekent dat je Woonhaven direct moet contacteren wanneer je de schade constateert. Dan kunnen wij onze verzekeraar verwittigen.
 
Je bent ook verplicht experts binnen te laten in jouw woning als dat nodig is voor het opmeten of het herstellen van de schade.
 
Schade door diefstal of vandalisme
Heb je schade aan een deel van jouw woning (kelder, deuren, ramen, brievenbus, bergruimte,...) door diefstal of vandalisme? Woonhaven betaalt de kosten voor de reparaties als je een situatie van overmacht kan bewijzen.
 
Hoe bewijs je overmacht?
  • Je moet bewijzen dat je alles hebt gedaan wat van een zorgvuldig huurder in dezelfde situatie mag worden verwacht.
  • Je laat onmiddellijk (binnen de 24u) een proces verbaal bij de politie opmaken en bezorgt dit aan Woonhaven. Het moet duidelijk zijn dat het om diefstal of opzettelijke beschadiging door derden gaat.
  • Je toont de overmacht aan.
  • Alleen het notitienummer van de klacht bezorgen is niet voldoende.
  • Je mag altijd een volledige kopie van jouw proces verbaal van verhoor opvragen. Je moet dit wel zelf duidelijk vragen bij het einde van het verhoor.
  • Als je geen overmacht kan bewijzen, moet je zelf betalen voor de reparatiekosten.
Facultatieve verzekering tegen diefstal en vandalisme
Je kan je inboedel laten verzekeren tegen inbraak, vandalisme, glasbraak … Dit is niet verplicht.
 
Waterschade in risicozones van het gebouw
Woonhaven betaalt niet voor waterschade in bergruimten van de kelder en/of andere bergruimten. In de bergruimten moet je alles altijd minimum 30 cm van de grond zetten.
 
Franchise /contractuele vrijstelling
Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen. Dit verschilt van geval tot geval. Bijvoorbeeld: Je hebt brandschade voor 5.000 euro. De franchise van je verzekering is 200 euro. Dat betekent dat je 200 euro van de schade zelf moet betalen. De rest (in dit geval 4.800 euro) betaalt jouw verzekering aan je terug.
 
4.2 Abonnementen voor nutsvoorzieningen
 
Alle abonnementen en contracten voor diensten van nutsvoorziening (elektriciteit, gas, water) betaal je zelf.
 
Als we de plaatsbeschrijving gemaakt hebben, moet je een contract afsluiten met een leverancier van elektriciteit, gas en/of water. Binnen de 7 werkdagen na afsluiten van het contract bezorg je hiervan een bewijs aan Woonhaven.
 
Telefonie– en internet aansluiting
Contacteer hiervoor minstens 2 dagen voor de installatie de technische dienst van Woonhaven.