Wat moet je doen?

Heb je alle voorwaarden nagelezen en denk je dat je in aanmerking komt? Dan kan jij je komen inschrijven voor een sociale koopwoning. Daarvoor kan je terecht in ons inschrijvingskantoor Silvertop. Het is wel belangrijk dat je alle documenten meebrengt. Wil je samen iets kopen met je man/vrouw? Dan moeten jullie allebei alle documenten ondertekenen.

Documenten

Inschrijven

Voldoe je aan alle voorwaarden en heb je alle documenten verzameld en ingevuld en ondertekend? Dan kan jij je inschrijven in ons inschrijvingskantoor.

Heb je nog vragen over onze koopwoningen en de procedure? Contacteer dan Carl De Deckers. Je kan hem bellen op het nummer 03 212 26 00 of mailen naar kandidaat@woonhaven.be

Wachten

Als je bent ingeschreven, moet je afwachten. Wij contacteren je voor bijvoorbeeld een actualisatie van je aanvraag of voor de aanduiding van een woning.

Toewijzing

Iedereen moet zich inschrijven op een lijst. Daardoor is er een chronologische lijst van inschrijvingen. Wanneer er een woning te koop komt, krijgt de eerste op de lijst de woning. Natuurlijk moet je nog wel voldoen aan de voorwaarden.

Van die chronologische lijst kan afgeweken worden. In drie gevallen krijgen kandidaat-kopers voorrang (in volgorde):

  1. Een kandidaat die door een speciaal huisvestingsprogramma een woning moet krijgen.
  2. Kandidaten voor een speciale woning voor mensen met een handicap.
  3. Een kandidaat die een woning bewoont die binnen een onteigeningsplan ligt.

Daarnaast heb je ook voorrang als je een voldoende band hebt met de gemeente waar de koopwoning is. Hoe bepalen we dit?

  • Je moet minstens 6 jaar aan één stuk in de gemeente gewoond hebben of in een aangrenzende gemeente die ligt in het werkgebied van Woonhaven Antwerpen.
  • Je moet minstens een halve week per week werken in de gemeente.
  • Je moet op grond van een langdurige en zwaarwichtige band een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Als je een woning koopt, teken je bij de aankoop een eenzijdige belofte van aankoop en betaal je een waarborg. Die is niet hoger dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop met een maximum van 4.165 euro. Koop je uiteindelijk toch niet, dan krijg je de waarborg niet terug, tenzij er overmacht is aangetoond.

Als alle wettelijke termijnen zijn verstreken, krijg je de woning toegewezen.

Je kan het volledige toewijzingsreglement downloaden en nalezen.